ACTE LEGISLATIVE DE PROFIL

  1. Legea cu privire la voluntariat.
  2. Legea cu privire la fundaţii.
  3. Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare.
  4. Legea privind accesul la informaţie.
  5. Legea cu privire la direcționarea cuantumului de 2% din impozitul pe venit datorat statului pentru finanțarea ONG-urilor.

Drepturile copilului în familie

Copiii au idei bune. Lor le trec prin minte lucruri la care adulții nu s-ar gândi. În plus, respectarea deplină a intereselor copilului – unul dintre principiile esențiale ale protecției drepturilor copilului – impune ca acestora să li se dea posibilitatea de a-și exprima părerea cu privire la chestiuni care îi afectează.
Ocrotirea de către stat şi societate a copilului, familiei şi maternităţii constituite în Republica Moldova o preocupare politică, socială şi economică de prim ordin, legea Nr. 338 din  15.12.1994 privind drepturile copilului, publicat: : 02.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 13, art Nr : 127. Toți copiii sub lege au drepturi egale, indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, sex, limbă, religie, opinie, avere sau de origine socială.
Prezenta lege stabileşte statutul juridic al copilului ca subiect independent, prevede asigurarea sănătăţii fizice şi spirituale a copilului, formarea conştiinţei lui civice pe baza valorilor naţionale şi general-umane, acordarea unei griji deosebite şi protecţii sociale copiilor lipsiţi temporar sau permanent de anturajul familiei sau care se află în alte condiţii nefavorabile sau extreme.
Norme ce fac trimitere la  dreptul familiei sunt stipulate în Codul familiei COD Nr. 1316 din  26.10.2000, publicat: 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48, art Nr : 210

Din momentul nașterii, fiecare copil are dreptul:

Să trăiască și să crească într-o familie.
De a comunica cu părinții și alte rude.
De aşi proteja drepturile.
Să exprime opiniile.
Dreptul la un nume, numele și prenumele mijlociu.
De a modifica numele și prenumele.
Dreptul la proprietate.
Dreptul la ocrotirea sănătății.
Dreptul la educație și altele.
Dacă știți de cruzime față de copii, cazuri de abuz emoțional, fizic sau sexual, îl puteți raporta:

„Linia Fierbinte”  –  ” Telefonul copilului ” 0 8001 1116.
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (022 ) 74-88-06; 75-67-87.
Biroul Municipal pentru Protecția Drepturilor Copilului  în Primăria mun.Chișinău ( 022) 24-27-02.
Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova – Chișinău (022) 23-48-00.